ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΑΝ

Skills: ALL, POSTER
Client: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΙΑΝ

Σχεδιασμός αφίσας έκθεσης ζωγραφικής του σημαντικού έλληνα ζωγράφου Κωνσταντίνου Παλιάν

POSTER-PALIAN-DEC-15