ΚΟΠΟΣ & ΣΠΟΥΔΗ

Skills: ALL, POSTER
Client: ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

Σχεδιασμός υλικού επικοινωνίας – γραφιστική επιμέλεια για την Έκθεση αγιογραφίας μαθητών και αποφοίτων της Αθωνιάδος Εκκλησιαστικής Ακαδημίας «Κόπος και σπουδή» στην Αγιορειτική Εστία. Νοέμβριος 2023