ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Skills: ALL, POSTER
Client: ΙΘΑΓΕΝΕΙΣ ΝΕΟΙ & ΝΕΕΣ

Σχεδιασμός αφίσας για την πανελλήνια συνάντηση του Εναλλακτικού κινήματος νεολαίας το 2009

POSTER-ITHAGENEIS-IOUL-09