ΘΑΝΑΤΩΣΗ ΠΟΥΛΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΗ

Skills: ALL, BOOK
Client: Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας

Σελιδοποίηση, σχεδιασμός εξωφύλλου και επιμέλεια παραγωγής του βιβλίου «Θανάτωση πουλιών από πρόσκρουση σε γυάλινα κτήρια, τζάμια και διαφανείς κατασκευές. Μέθοδοι πρόληψης». Συγγραφέας: Δημήτρης Γ. Μπούσμπουρας, Επιμέλεια έκδοσης: Δημήτρης Λουζικιώτης, Παραγωγή: Artlux Design, Θεσσαλονίκη / Κουτσομύλι, 2020

BOUS-BOOK-01 BOUS-BOOK-02